Dorpsorgaan Spaarndam
Blad van de Dorpsraad Spaarndam
Onder verantwoordelijkheid van de redactie

Redactie
Marry Brokking,Patty-lou Middel-Leenheer,
Jolijt de Jongh, Henk van Ommeren, Wineke Toppen,
Willem van Warmerdam en Jan Zwetsloot.

Adres
Ringweg 36, 2064 KK Spaarndam.

E-mail
E-mail de redactie.

Vormgeving
Willem van Warmerdam.

Fotografie
Peter van den Klinkenberg, Henk Goebert
en Henk van Ommeren.

Omslag
Peter Balm.

Druk
Nederlof, Cruquius.

Oplage
1500 exemplaren.

Verspreiding
Gratis huis-aan-huis binnen de bebouwde kom van Spaarndam.

Toezending per post
€ 17,50 per jaar, over te maken op bankrekeningnummer NL89 RABO 118308092, t.n.v. Stichting Dorpsraad Spaarndam, o.v.v. Dorpsorgaan.
Coördinatie Willem van Warmerdam.


Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op 15 februari 2017.
 
Dorpsorgaan online
Om een Dorpsorgaan te kunnen bekijken heeft u Adobe Reader nodig. Als u dit programma niet heeft kunt u het gratis downloaden.


Links  
Dorpsraad Spaarndam
Nederlof
Ondernemersvereniging Spaarndam